Autoritatea de Management pentru Programul Incluziune și Demnitate Socială (PoIDS) 2021-2027 din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene publică Ghidul Solicitantului „Sprijin educațional pentru preșcolarii și elevii dezavantajați din învățământul de stat preșcolar, primar și gimnazial”,  aferent Programului Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027, Prioritatea 10. Ajutorarea persoanelor defavorizate (Sprijin pentru cele mai defavorizate persoane în cadrul obiectivului specific prevăzut la articolul 4 alineatul (1) litera (m) din Regulamentul FSE+ (ESO.4.13)).

Ordin de aprobare al Ghidului Solicitantului

Anexe

Proiectele pot fi depuse prin Sistemul informatic MySMIS2021 începând cu data de 19.12.2023, ora 16.00, până în data de 31.01.2024, ora 16.00.