Autoritatea de Management pentru Programul Incluziune și Demnitate Socială (PoIDS) 2021-2027 din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene publică un corrigendum la Ghidul specific privind depunerea și selecția Strategiilor de Dezvoltare Locală – Etapa a II-a a mecanismului DLRC, Programul Incluziune și Demnitate Socială – Prioritatea 01 Dezvoltare Locală Plasată sub Responsabilitatea Comunității (DLRC).