Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul MIPE publică Manualul Beneficiarului POCU 2014-2020 – ediția august 2023