Autoritatea de Management pentru Programul Incluziune și Demnitate Socială (PoIDS) 2021-2027 din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene publică Ordinul nr. 5902/2023 privind aprobarea condițiilor specifice FSE+ privind criteriile de eligibilitate, selecție și evaluare a Strategiilor de Dezvoltare Locală în cadrul mecanismului DLRC aferent mediului rural și orașelor și municipiilor cu o populație mai mică de 20.000 locuitori.