Autoritatea de Management pentru Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027 din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene lansează în consultare publică Ghidul solicitantului condiții specifice „Sprijin pentru preșcolarii și elevii din învățământul de stat proveniți din familii defavorizate”,  apel non-competitiv, Prioritate: P10. Ajutorarea persoanelor defavorizate (Sprijin pentru cele mai defavorizate persoane în cadrul obiectivului specific prevăzut la articolul 4 alineatul (1) litera (m) din Regulamentul FSE+ (ESO.4.13)).