Programul Operațional Capital Uman (POCU) urmărește prioritățile de investiții, obiectivele specifice și acțiunile asumate de către România în domeniul resurselor umane, continuând investițiile realizate în perioada de programare 2007‐2013 și contribuind la atingerea obiectivului general al Acordului de Parteneriat: reducerea disparităţilor de dezvoltare economică şi socială dintre România şi Statele Membre ale UE.