Autoritatea de Management pentru Programul Educație și Ocupare (PEO) 2021-2027 din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene publicăghidul solicitantului pentru apelul competitiv „ASISTENȚĂ TEHNICĂ“ – Prioritate: P10 „Asistență tehnică pentru facilitarea și eficientizarea managementului Programului“, Acțiunea:10.1. „Asigurarea funcționării sistemului privind coordonarea, gestionarea și controlul fondurilor“ și  Acțiunea:10.2. „Facilitarea implementării, monitorizării, comunicării și vizibilității Programului“.

Sfarsitul primului paragraf

Proiectele pot fi depuse prin Sistemul informatic MySMIS2021 începând cu data de 25.08.2023, ora 16.00, până în data de 30.09.2029, ora 16.00.