OIR PECU Regiunea Vest publica Decizia de recuperare a sumelor acordate nejustificat pentru proiectele finanțate în cadrul schemei de ajutor de minimis nr. 561/12.01.2024 si Anexa calcul dobanda, prin care se stabilește o creanță în sumă de 133.086,93 lei în sarcina beneficiarului de ajutor de minimis Impărțim Masina SRL, proiect POCU/717/5/1/148658, debitor Impărțim Masina SRL.