Autoritatea de Management pentru Programul Incluziune și Demnitate Socială (PoIDS) 2021-2027 informează solicitanții că începând de astazi , 16.10.2023, vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2021, solicitări de clarificări aferente etapei de evaluare tehnică şi financiară calitativă de la Comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelurilor:

  • PIDS/40/PIDS_P1/OP4/ESO4.11/PIDS_A9 – Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală în orașe/municipii cu o populație de peste 20.000 locuitori – Regiuni mai puțin dezvoltate;
  • PIDS/69/PIDS_P1/OP4/ESO4.11/PIDS_A9- Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală în orașe/municipii cu o populatie de peste 20.000 locuitori – Regiune mai dezvoltată București- Ilfov.

Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2021 și să răspundă, punctual, în termenul precizat în cadrul scrisorii de clarificare, potrivit Metodologiei de verificare, evaluare şi selecție a proiectelor aferentă PoIDS 2021 – 2027.