Autoritatea de Management pentru Programul Educație și Ocupare (PEO) 2021-2027 din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene publică Lista de întrebări și răspunsuri frecvente aferente apelului de proiecte „Adaptarea serviciilor educaționale adresate elevilor și personalului didactic din ÎPT– Stagii de practică pentru elevi”.