Autoritatea de Management pentru Programul Educație și Ocupare (PEO) 2021 – 2027 publică lista intermediara a cererilor de finanțare care au fost respinse în etapa de evaluare tehnică și financiară preliminară pentru apelul de proiecte PEO/58/PEO_P1/OP4/ESO4.2/PEO_A7 – Consolidarea dialogului social și a parteneriatelor pentru ocupare și formare II – Federații

Începând cu data prezentului anunț, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse în această etapă vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2021, notificarea privind rezultatul verificării tehnice și financiare preliminare și grilele de evaluare.

Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanțare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestațiile se vor depune de solicitant în sistemul MySMIS 2021 în termenul precizat în cadrul notificării privind rezultatul verificării tehnice și financiare preliminare.