Autoritatea de Management pentru Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027 (PoIDS) publică Metodologia de verificare, evaluare si selectie a proiectelor.