OIR PECU VEST – Organismul Intermediar Regional pentru Programe Europene Capital Uman Regiunea Vest –  Anunță finalizarea procedurii de atribuire a contractului de inchiriere a unui spaţiu cu destinatie de sediu „Închiriere imobil (cladire existenta si terenul aferent) necesar functionarii ORGANISMULUI INTERMEDIAR REGIONAL PENTRU PROGRAME EUROPENE CAPITAL UMAN – REGIUNEA VEST in perioada 2024 – 2029”, demarata la data de 06.02.2024 prin publicarea invitației de participare pe site-urile www.oirposdru-vest.ro și www.oirvest.ro, precum și în cotidian local.

Contractul de închiriere a unui imobil cu destinația de sediu pentru Organismul Intermediar Regional pentru Programe Europene Capital Uman Regiunea Vest NU a fost atribuit, ofertele depuse fiind respinse.