OIR PECU Regiunea Vest publica Procesul verbal de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare nr. 3938/26.04.2024, proiect POCU /909/2/4/149541 cu titlul „ Dezvoltarea viitorului tău profesional și educațional “, debitor partener RED VISION SRL.