OIR Pecu Regiunea Vest publica urmatoarele anunturi:

  1. REZULTATELE FINALE ale interviului organizat în perioada 06-07.03.2024 pentru candidații înscriși pentru: 2 posturi la Compartimentul Monitorizare Proiecte și respectiv 2 posturi la Compartimentul Verificare Proiecte, în vederea ocupării posturilor contractuale în afara organigramei din cadrul OIR PECU Regiunea Vest, pe perioadă determinată, conform cererii de finanțare cu titlul: „Sprijin pentru Organismul Intermediar Regional pentru Programe Europene Capital Uman Regiunea Vest în vederea asigurării resursei umane necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor delegate în perioada 2023-2029 – PIDS”, cod SMIS 308370.   
  2. REZULTATELE FINALE ale interviului organizat în perioada 06-07.03.2024 pentru candidații înscriși pentru: 2 posturi la Compartimentul Monitorizare Proiecte și respectiv 2 posturi la Compartimentul Verificare Proiecte, în vederea ocupării posturilor contractuale în afara organigramei din cadrul OIR PECU Regiunea Vest, pe perioadă determinată, conform cererii de finanțare cu titlul: „Sprijin pentru Organismul Intermediar Regional pentru Programe Europene Capital Uman Regiunea Vest în vederea asigurării resursei umane necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor delegate în perioada 2023-2029 – PEO”, cod SMIS 308404.