OIR PECU Regiunea Vest publica REZULTATELE interviului organizat în perioada 13.05.2024-14.05.2024 candidații înscriși pentru:

4 posturi la Compartimentul Monitorizare Proiecte și respectiv 3 posturi la Compartimentul Verificare Proiecte, în vederea ocupării posturilor contractuale în afara organigramei din cadrul OIR PECU Regiunea Vest, pe perioadă determinată, conform cererii de finanțare cu titlul: „Sprijin pentru Organismul Intermediar Regional pentru Programe Europene Capital Uman Regiunea Vest în vederea asigurării resursei umane necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor delegate în perioada 2023-2029 – PIDS”, cod SMIS 308370.

REZULTATE INTERVIU 13-14.05.2024 -PIDS ID 308370