1.Rezultatele selectiei de dosare pt ID 308370

REZULTATELE selecției dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul organizat în perioada: 10.04.2024-17.04.2024  (depunerea dosarelor) și 13.05.2024-14.05.2024 (interviul), pentru candidații înscriși pentru: 4 posturi la Compartimentul Monitorizare Proiecte și respectiv 3 posturi la Compartimentul Verificare Proiecte, în vederea ocupării posturilor contractuale în afara organigramei din cadrul OIR PECU Regiunea Vest, pe perioadă determinată, conform cererii de finanțare cu titlul: „Sprijin pentru Organismul Intermediar Regional pentru Programe Europene Capital Uman Regiunea Vest în vederea asigurării resursei umane necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor delegate în perioada 2023-2029 – PIDS”, cod SMIS 308370. 

REZULTATE SELECTIE DOSARE PIDS ID 308370

2.Rezultatele selectiei de dosare pt ID 308404.

REZULTATELE selecției dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul organizat în perioada: : 10.04.2024-17.04.2024  (depunerea dosarelor) și 13.05.2024-14.05.2024 (interviul), pentru candidații înscriși pentru: 4 posturi la Compartimentul Monitorizare Proiecte și respectiv 2 posturi la Compartimentul Verificare Proiecte, în vederea ocupării posturilor contractuale în afara organigramei din cadrul OIR PECU Regiunea Vest, pe perioadă determinată, conform cererii de finanțare cu titlul: „Sprijin pentru Organismul Intermediar Regional pentru Programe Europene Capital Uman Regiunea Vest în vederea asigurării resursei umane necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor delegate în perioada 2023-2029 – PEO”, cod SMIS 308404.        

REZULTATE SELECTIE DOSARE PEO ID 308404     

3.Planificarea interviului pt ambele proiecte.

  1. PLANIFICARE  INTERVIU  la concursul pentru ocuparea unor posturi vacante în afara organigramei OIR PECU REGIUNEA VEST, pe perioadă determinată, conform cererilor de finanțare:

-„Sprijin pentru Organismul Intermediar Regional pentru Programe Europene Capital Uman Regiunea Vest în vederea asigurării resursei umane necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor delegate în perioada 2023-2029 – PEO”, cod SMIS 308404.

-„Sprijin pentru Organismul Intermediar Regional pentru Programe Europene Capital Uman Regiunea Vest în vederea asigurării resursei umane necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor delegate în perioada 2023-2029 – PIDS”, cod SMIS 308370.                                                                       

PLANIFICARE INTERVIU ID 308370 ID 308404