Organismul Intermediar Regional pentru Programe Europene Capital Uman Regiunea Vest intenționează să închirieze un spaţiu dotat cu utilități și spații de parcare, necesar funcţionării Organismului Intermediar Regional pentru Programe Europene Capital Uman Regiunea Vest, finanțat din Fondul Social European prin Programul Educație și Ocupare (PEO) 2021-2027 si Program Incluziune și Demnitate Socială în cadrul Proiectelor cu titlu “ Sprijin acordat Organismului Intermediar Regional pentru Programe Europene Capital Uman Regiunea Vest pentru asigurarea spatiului de birouri in perioada 2024-2029”, cod SMIS PIDS/109/PIDS_P11/AT/AT/PIDS_A56_C/308890 si cod SMIS PEO/111/PEO_P10/AT/AT/PEO_A61_C/308925.

Valoarea estimată a contractului:  9.106.325,00 Lei fără TVA.

Procedura de atribuire aplicată:  Procedura este reglementată prin norme procedurale interne.

Locul prestării serviciilor:  Timisoara

Data limită şi locul pentru depunerea ofertelor: 14.06.2024, ora 10:00, registratura OIR PECU Vest, din Piata Consiliul Europei, nr. 2A,  Timisoara, jud. Timis