• REZULTAT SOLUȚIONARE CONTESTAȚIE PEO privind selecția dosarelor pentru concursul organizat în zilele 13.05.2024-14.05.2024 (proba interviu), în vederea ocupării pe perioadă determinată până la data de 31.12.2029, în condițiile Legii nr.53/2003 – Codul Muncii (republicată), cu modificările și completările ulterioare şi a Procedurii interne de recrutare şi selecţie, în vederea ocupării  posturilor înființate în afara organigramei Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene și a unităților subordonate, care derulează proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile și/sau prin Mecanismul de redresare şi reziliență, aprobată prin Ordinul MIPE nr. 6003/2023, a următoarelor posturi vacante, de natură contractuală în afara schemei de personal Organismul Intermediar Regional pentru Programe Europene Capital Uman – Regiunea Vest în a cadrul proiectului: „Sprijin pentru Organismul Intermediar Regional pentru Programe Europene Capital Uman Regiunea Vest în vederea asigurării resursei umane necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor delegate în perioada 2023-2029 – PEO”, cod SMIS 308404
  • REZULTAT SOLUȚIONARE CONTESTAȚIE PIDS privind selecția dosarelor pentru concursul organizat în zilele 13.05.2024-14.05.2024 (proba interviu), în vederea ocupării pe perioadă determinată până la data de 31.12.2029, în condițiile Legii nr.53/2003 – Codul Muncii (republicată), cu modificările și completările ulterioare şi a Procedurii interne de recrutare şi selecţie, în vederea ocupării  posturilor înființate în afara organigramei Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene și a unităților subordonate, care derulează proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile și/sau prin Mecanismul de redresare şi reziliență, aprobată prin Ordinul MIPE nr. 6003/2023, a următoarelor posturi vacante, de natură contractuală în afara schemei de personal Organismul Intermediar Regional pentru Programe Europene Capital Uman – Regiunea Vest în a cadrul proiectului: „Sprijin pentru Organismul Intermediar Regional pentru Programe Europene Capital Uman Regiunea Vest în vederea asigurării resursei umane necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor delegate în perioada 2023-2029 – PIDS”, cod SMIS 308370