Autoritatea de Management pentru Programul Educație și Ocupare (PEO) 2021-2027 din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene publică un corrigendum la Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice Asistență Tehnică, aferent Programului Educație și Ocupare (PEO) 2021-2027, Prioritate: P10 „Asistență Tehnică”, Acțiunea 10.1. „Asigurarea funcționării sistemului privind coordonarea, gestionarea și controlul fondurilor“,  Acțiunea: 10.2. „Facilitarea implementării, monitorizării, comunicării și vizibilității Programului“.