Autoritatea de Management pentru Programul Incluziune și Demnitate Socială (PIDS) 2021-2027din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene publică un corrigendum la Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice „Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală în orașe/municipii cu o populație de peste 20.000 locuitori”, aferent Programului Incluziune și Demnitate Socială (PIDS) 2021-2027, Prioritate: P01 „Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității“, Obiectiv specific: ESO4.11. „Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusive promovarea accesului la protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate – Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung (FSE+)“.

Apelul de proiecte va fi deschis în perioada 16.08.2023, ora 16.00 – 14.09.2023, ora 16.00.