Autoritatea de Management pentru Programul Incluziune și Demnitate Socială (PIDS) 2021-2027din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene publică un  corrigendum la Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice Asistență Tehnică, aferent Programului Incluziune și Demnitate Socială (PoIDS) 2021-2027, Prioritate: 11 „Asistență Tehnică”,  Acțiunea: 1. „Asigurarea funcționării sistemului privind coordonarea, gestionarea și controlul fondurilor“, Acțiunea: 2. „Facilitarea implementării, monitorizării, comunicării și vizibilității Programului“.