Autoritatea de Management pentru Programul Incluziune și Demnitate Socială (PoIDS) 2021-2027 din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene publică răspunsurile la propunerile și observațiile formulate de petenți în cadrul procesului de consultare publică aferent Ghidului solicitantului condiții specifice „Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală în orașe/municipii cu o populație de peste 20.000 locuitori”.