Autoritatea de Management pentru Programul Educație și Ocupare (PEO) 2021-2027 din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene publică răspunsurile la propunerile și observațiile formulate de petenți în cadrul procesului de consultare publică aferent Ghidului Solicitantului Condiții Specifice „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul urban”.

Sfarsitul primului paragraf