Ministerul Investițiilor si Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Educație si Ocupare, informează că în cadrul apelului de proiecte „Consolidarea dialogului social și a parteneriatelor pentru ocupare și formare I – Confederații”, deschis în perioada 11 august – 10 noiembrie 2023, au fost depuse 5 cereri de finanțare.

Valoarea totala a asistentei financiare nerambursabile pentru proiectele depuse este de 185,91 milioane de lei, reprezentând un procent de 66,88% din valoarea totala alocată.

Alocarea aferentă apelului este de 277,97 milioane de lei.