Locație

Clădirea United Business Center 1, Piața Consiliul Europei nr.2A, etajul 6, Timișoara

Prezentare

Organismul Intermediar Regional pentru Programe Europene Capital Uman Regiunea Vest

Organismul Intermediar Regional pentru Programe Europene Capital Uman Regiunea Vest, denumit în continuare OIR PECU Regiunea Vest, este instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată de la bugetul de stat, fiind în subordinea Ministerului Fondurilor Europene, conform Hotărârii Guvernului nr. 52/15.02.2018 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene. Din data de 29.12.2020, prin Ordonanța de Urgență nr 212/28.12.2020, acesta s-a redenumit Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE).În baza prevederilor „Acordului de delegare a anumitor atribuţii” încheiat cu Autoritatea de Management, OIR PECU Regiunea Vest este organism intermediar pentru: Programul Educație și Ocupare PEO 2021-2027, Programul Incluziune și Demnitate Socială PoIDS 2021-2027, Programul Operațional Capital Uman POCU 2014-2020, Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane POSDRU 2007-2013. OIR PECU Regiunea Vest este Autoritate de Implementare PHARE pentru activități referitoare la componenta „Dezvoltarea Resurselor Umane” din cadrul Subprogramului PHARE 2004 – 2006 – Coeziune Economică şi Socială.