Aplicația programelor operaționale

MySmis 2014

Aplicația programelor operaționale

MySmis 2021

Organismul Intermediar Regional pentru Programe Europene Capital Uman Regiunea Vest

Prezentare

Organismul Intermediar Regional pentru Programe Europene Capital Uman Regiunea Vest, denumit în continuare OIR PECU Regiunea Vest, este instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată de la bugetul de stat, fiind în subordinea Ministerului Fondurilor Europene, conform Hotărârii Guvernului nr. 52/15.02.2018 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene. Din data de 29.12.2020, prin Ordonanța de Urgență nr 212/28.12.2020, acesta s-a redenumit Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE).