Autoritatea de Management pentru Programul Educație și Ocupare (PEO) 2021 – 2027 publică Erată la Lista intermediară a cererilor de finanțare care au fost respinse în etapa de evaluare tehnică și financiară preliminară pentru apelul de proiecte:

  • Promovarea dezvoltării programelor de studii terțiare de înaltă calitate, flexibilitate și corelate cu cerințele pieței muncii – Stagii Studenți – Regiuni mai puțin dezvoltate – PEO/71/PEO_P7/OP4/ESO4.5/PEO_A49

Solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse în această etapă vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2021, notificarea privind rezultatul verificării tehnice și financiare preliminare și grilele de evaluare.

Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanțare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestațiile se vor depune de solicitant în sistemul MySMIS 2021 în termenul precizat în cadrul notificării privind rezultatul verificării tehnice și financiare preliminare.