Organismul intermediar regional pentru Programe europene capital uman – Regiunea Vest cu sediul în Timisoara,  Cladirea United Business Center 1, Piaţa Consiliul Europei nr.2A, et. 6, organizează în perioada 14.02.2024- 14.03.2024  concurs pentru ocuparea următoarelor posturi:

  • 2 posturi de natură contractuală (expert administraţie publică) în afara organigramei, în cadrul Compartimentului Monitorizare Proiecte, pe durată determinată, până la data de 31.12.2029, conform contractului de finantare aferente proiectului cod SMIS 308404 finanțat prin Programul Educatie si Ocupare 2021 – 2027;
  • 2 posturi de natură contractuală (expert administraţie publică) în afara organigramei, în cadrul Compartimentului Verificare Proiecte, pe durată determinată, până la data de 31.12.2029, conform contractului de finantare aferente proiectului cod SMIS 308404 finanțat prin Programul Educatie si Ocupare 2021 – 2027;
  • 2 posturi de natură contractuală (expert administraţie publică) în afara organigramei, în cadrul Compartimentului Monitorizare Proiecte, pe durată determinată, până la data de 31.12.2029, conform contractului de finantare aferente proiectului cod SMIS 308370 finanțat prin Programul Incluziune si Demnitate Sociala 2021 – 2027;
  • 2 posturi de natură contractuală (expert administraţie publică) în afara organigramei, în cadrul Compartimentului Verificare Proiecte, pe durată determinată, până la data de 31.12.2029, conform contractului de finantare aferente proiectului cod SMIS 308370 finanțat prin Programul Incluziune si Demnitate Sociala 2021 – 2027;

Toate informatiile cu privire la condițiile de participare la concursuri precum și perioada de derulare a concursurilor sunt disponibile pe pagina web a Organismului Intermediar Regional pentru Programe Europene Capital Uman – Regiunea Vest (www.oirposdru-vest.ro la secțiunea Noutăți și anunțuri, respectiv www.oirvest.ro la secțiunile Anunțuri si Cariera) .